Súdny exekútor - Ing. Bohumil Hušťák

Vykonávanie exekučnej činnosti.

Adresa:
Žriedlová 3, 04001 Košice
Telefón:
055 6256 217
Fax:
055 6256 221
IČO:
17072735