Súdny exekútor - JUDr. Ján Ondáš

Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov a písanie návrhov na vykonanie exekúcie.

Adresa:
Mlynárska 16, 04001 Košice
Telefón:
055 6782 072
0908 317 300
0911 505 646
Fax:
055 6782 072
IČO:
45006903