Súdny exekútor - JUDr. Peter Cirbes

Vykonávanie exekúcií.

Adresa:
Letná 47, 04001 Košice
Telefón:
055 7994 905
IČO:
31949266