Súdny exekútor - JUDr. Miroslav Zahorjan

Exekučná činnosť. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Čajakova 1, 04001 Košice
Telefón:
055 7298 427
IČO:
35546956