Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s o.z.: ŠZŠI a Praktická škola

Poskytovanie vzdelania pre zdravotne ťažko postihnutých žiakov.

Adresa:
Červeňova 42, 94901 Nitra
Telefón:
037 7417 351
037 6511 802
Fax:
037 651 18 02
IČO:
00162868