Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Na Hôrke 30, Nitra

Škola pre deti s chybami reči a s problémami s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou. Logopedická starostlivosť.

Adresa:
Na Hôrke 30, 94901 Nitra
Telefón:
037 6516 114
IČO:
37964810