Liečebno-výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola internátna

Špeciálna internátna základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu.

Adresa:
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
Telefón:
037 7787 121