Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra s organ.zl. Špeciálna základná škola s materskou školou; Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých

Spojená škola: Špeciálna základná škola s materskou školou a Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých.

Adresa:
Mudroňova 1, 94901 Nitra
Telefón:
037 6525 642
IČO:
34062912