Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad matkocirkev Poprad

Evanjelický farský úrad. Vysluhovanie sviatostí, cirkevných obradov.

Adresa:
Námestie sv. Egídia 17/8, 05801 Poprad
Telefón:
052 7895 872
IČO:
35523701