Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká

Činnosť farského úradu. Pastoračná a katechetická činnosť, služby veriacim.

Adresa:
Fraňa Kráľa 39, 05801 Poprad
Telefón:
052 7768 546
IČO:
31970621