Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade

Adresa:
Jahodná 5, 05801 Poprad
Telefón:
052 7768 654
IČO:
37788019