Pravoslávna cirkevná obec v Poprade

Cirkevná obec.

Adresa:
Tajovského bl. Vltava, 05801 Poprad
Telefón:
052 7743 853
IČO:
31988687