Súdny exekútor - Ing. Bc. Karol Mihal

Exekútorský úrad. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Moyzesova 34, 04001 Košice
Telefón:
055 6229 880
IČO:
35513748