Súdny exekútor - JUDr. Zuzana Papcunová

Exekútorský úrad. Nútený výkon rozhodnutí súdu a iných štátnych orgánov.

Adresa:
Hlavná 68, 04011 Košice
Telefón:
055 6443 303
IČO:
35551046