Súdna exekútorka - JUDr. Lýdia Bujňáková

Exekútor. Vymáhanie pohľadávok, nútený výkon rozhodnutí súdu.

Adresa:
Pražská 4, 04001 Košice
Telefón:
055 6429 083
IČO:
35551101