Súdny exekútor - Mgr. Alexander Šemperger

Exekútor. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Žižkova 6, 04001 Košice
Telefón:
055 6770 602
IČO:
35546930