MAJÁČIK - Mgr. Elena Beutelhauserová

Detský psychológ. Posúdenie školskej zrelosti, vyšetrenie IQ, voľba povolania, riešenia rodinných problémov a iné.

Adresa:
Račianska 66, 83102 Bratislava
Telefón:
0907 893 823
IČO:
41328736