Klimeková Anna, PhDr.

Dopravná psychológia, pracovná a organizačná psychológia, odborné poradenstvo, krízová intervencia, bezpečnosť práce.

Adresa:
Hálova 16, 85101 Bratislava
Telefón:
0902 623 916