Inštitút procesorientovanej psychológie-Slovensko

Uplatňovanie procesorientovaného psychologického prístupu v psychoterapii, medicíne, manažmente, riešení konfliktov.

Adresa:
P.O.Box 95, 83104 Bratislava
Telefón:
0907 460 058
IČO:
31747418