Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Adresa:
195, 03831 Vrícko
IČO:
00585726