Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Martine

Evanjelický spevácky zbor.

Adresa:
M.R. Štefánika 13, 03601 Martin
Telefón:
0905 511 926
IČO:
31940315