Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin-Sever

Farský úrad. Duchovná činnosť, slávenie bohoslužieb, správa farnosti.

Adresa:
Jilemníckeho 59, 03601 Martin
Telefón:
043 4287 686
IČO:
31897231