Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

Organizácia cirkevnej činnosti v regióne.

Adresa:
Levočská 10, 05201 Špišská Nová Ves
Telefón:
053 4462 571
IČO:
30689431