Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bystrany

Činnosť farského úradu. Správa farnosti, slávenie bohoslužieb, pastoračná činnosť.

Adresa:
Bystrany 120, 05362 Bystrany
Telefón:
053 4495 292
IČO:
31966161