Spišská katolícka charita

Diecézna charita poskytujúca sociálne, zdravotné, hospicové a pedagogické služby.

Adresa:
Slovenská 30, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón:
053 4424 500
IČO:
35514221