Liečebno-výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola internátna

Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov.

Adresa:
Mojmírovská 70, 95114 Poľný Kesov
Telefón:
037 7787 121