BAKSCHOOL, CENTRUM CUDZÍCH JAZYKOV - prom. fil. Anna Bakošová

Tlmočenie, preklady, skupinová aj individuálna výuka cudzích jazykov. Výuka pre organizácie.

Adresa:
Poštová 1, 04001 Košice
Telefón:
055 6225 541
0903 301 694
Fax:
055 6225 541
IČO:
10817361