Hatalová Erika, Mgr.

Preklady, tlmočenie a výuka anglického a slovenského jazyka.

Adresa:
Trieda SNP 17, 04011 Košice
Telefón:
0903 612 911
+421/55/64 20 629
IČO:
37736621