Šoltésová Tatiana, Mgr.

Preklady a tlmočenie konzekutívne i simultánne do/z nemeckého jazyka.

Adresa:
Budapeštianska 26, 04013 Košice
Telefón:
0907 572 935
Fax:
055 6360 932
IČO:
40260364