KAILÁS

Podpora fotografickej tvorby formou výstavnej, vzdelávacej, propagačnej a publikačnej činnosti.

Adresa:
Jurigovo nám. 15, 84104 Bratislava
IČO:
31751610