literarnyklub.sk - občianske združenie

Snaha o zviditeľnenie súčasnej slovenskej literatúry a vytváranie kultúrno-umeleckých podujatí na jej podporu.

Adresa:
Vajnorská 1356/50, 83104 Bratislava
IČO:
37966901