Centrum sociálnych služieb Clementia

Špecializované zariadenie určené pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

Adresa:
Ličartovce 287, 08203 Lemešany
Telefón:
051 7931 722
IČO:
00691992