Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o.

Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov.

Adresa:
Demjata 261, 08213 Demjata
Telefón:
051 7482 691
IČO:
36167819