Asociácia rodičovských združení Slovenska

Združenie určené zákonným zástupcom, štatutárom rodičovských združení a členom výkonnej rady rodičovských združení.

Adresa:
Lipová 4993/7, 08006 Prešov
Telefón:
0911 452 606
IČO:
50336240