Klub sclerosis multiplex v Prešove

Vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne poradenstvo. Rozvíja a realizuje programy rehabilitácie.

Adresa:
Švábska 53, 08005 Prešov
Telefón:
051 7700 315
IČO:
37796861