Intercultura Slovakia

Združenie poskytujúce medzikultúrne príležitosti na štúdium.

Adresa:
Štefánikova trieda 71, 94901 Nitra
Telefón:
0948 676 766
IČO:
42202868