Aktívny život, n.o.

Poradenské, výchovné a vzdelávacie služby. Podpora začleňovania sa do spoločnosti. Organizovanie výstav, seminárov.

Adresa:
Viničky 37/5, 94911 Nitra
Telefón:
0905 666 227
IČO:
37970984