FordClub.sk

Cieľom je vytvárať podmienky umožňujúce združovanie majiteľov vozidiel Ford na SR, zastupovať a chrániť práva členov.

Adresa:
Bajkalská 12/A, 82108 Bratislava
IČO:
42171695