Klub Luna Senior Friendly

Organizácia prednášok a stretnutí pre aktívnych seniorov.

Adresa:
ul 29. Augusta 34, 81109 Bratislava
Telefón:
0948 603 872
IČO:
31817246