Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie

Spevácky zbor.

Adresa:
T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen
IČO:
37999346