Klub Amatérskych Fotografov

Tvorba podmienok na rozvoj umeleckej tvorby členov klubu a zabezpečovanie ich odborného vzdelávania.

Adresa:
Osloboditeľov 2613/61, 96221 Lieskovec
IČO:
45027129