Súkromné osemročné gymnázium, Galaktická 9

Gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

Adresa:
Galaktická 9, 04012 Košice
Telefón:
055 6714 670
IČO:
31268609