Gymnázium

Gymnázium s klasickým 4-ročným štúdiom a s bilingválnym slovensko-španielskym 5-ročným štúdiom.

Adresa:
Park Mládeže 5, 04001 Košice
Telefón:
055 6335 470
IČO:
35531754