Non Banking Credit Bureau, ZZPO

Prevádzka nebankového registra klientských informácií za účelom preverovania dôveryhodnosti, bonity a platobnej disciplí

Adresa:
Mlynské nivy 7816/14, 82109 Bratislava
E-mail:
IČO:
42053404