Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Hľadanie riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie verejných služieb.

Adresa:
Gajova 4, 81109 Bratislava
Telefón:
0910 444 636
IČO:
36070629