Spoločenstvo Božej lásky

Kresťanské združenie, ktorého hlavnou úlohou je šírenie posolstiev pokoja a lásky, charitatívna činnosť a duchovná pomoc.

Adresa:
P. O. Box 130, 81000 Bratislava
E-mail:
IČO:
30855977