Spoločnosť The Gideons International v Slovenskej republike

Medzinárodná spoločnosť, ktorá z darov a zbierok tlačí Bibliu - Nový zákon.

Adresa:
Cukrová 4, 81108 Bratislava
Telefón:
0903 757 607
IČO:
30778263