Spolok abstinentov Prievidza

Združenie abstinentov, propagácia zdravého životného štýlu. Spolupráca s centrami na liečbu závislostí.

Adresa:
Hviezdoslavova ulica 475/3, 97101 Prievidza
IČO:
14222523