ILCO klub Prievidza

Združenie stomikov, ich príbuzných a priateľov. Zmierňovanie fyzického, psychického a duševného utrpenia pacientov.

Adresa:
Sadová 4, 97201 Bojnice
IČO:
42018200