Lisztova spoločnosť na Slovensku

Organizovanie seminárov, workshopov a konferencií tematicky spojených s Franzom Lisztom, vydávanie kníh.

Adresa:
Obchodná 12, 81106 Bratislava
Telefón:
0907 716 814
0905 439 422
IČO:
30800986